Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě.

Ve čtvrtek 15. března 2012 se stala aula pražského Gymnázia Jana Nerudy svědkem unikátního setkání. Ředitelé bilingvních gymnázií z Prahy, Brna, Tábora a Olomouce společně se svými zástupci, kolegy a žáky přivítali upřímným potleskem státního tajemníka francouzského ministra zahraničních věcí pana Edouada Courtiala, dále pak pana Pierra Lévyho, velvyslance Francouzské republiky v ČR, a další význačné představitele francouzského zastupitelství v Praze. Právě z rukou pana Edouarda Courtiala převzali postupně všichni čtyři ředitelé bilingvních gymnázií ocenění LabelFrancÉducation. Závažnost okamžiků ještě umocnily projevy přednesené zástupci české i francouzské strany, naopak k milé, příjemné a uvolněné atmosféře přispěla, jak už to bývá zvykem, krátká vystoupení studentů.

Propůjčení certifikátu LabelFrancÉducation je velkou poctou pro dvojjazyčné česko-francouzské studium v České republice, zvlášť když společenství takto oceněných zařízení dosud zahrnuje na celém světě pouze osm škol. Pro učitele i studenty se tak otevírají nové možnosti k dalšímu, ještě kvalitnějšímu vzdělávání, nové cesty k nejnovějším pramenům a poznatkům.

Nové výzvy.

Díky za takto vhozenou rukavici. Přijímáme ji s radostí i pokorou.