PŘIJĎTE MEZI NÁS.

Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě.

Od roku 2014 opět vyvíjí svou činnost PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB.

Jeho hlavní náplní je kromě jiného zapojení se do projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, který realizuje Česká geologická služba ve spolupráci s Erudis, Centre for modern education a Muzeem Říčany.

Cílem projektu je rozvoj spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi v oblasti přírodních věd.

Práce v klubu bude zaměřena především na tyto tematické celky:

  • Sluneční soustava
  • Povrchová voda
  • Podzemní voda
  • Historie těžby nerostných surovin
  • Horninové podloží a rostliny

Jednotlivé tematické okruhy budou zahrnovat práci v terénu, exkurze ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje i pokusy ve virtuální laboratoři.

Do práce v přírodovědném klubu se mohou zapojit také žáci ze ZŠ táborského regionu!

Hlásit se mohou žáci 6. až 9. tříd se zájmem o neživou i živou přírodu a chutí zkoumat zajímavosti v okolí Tábora.

Scházíme se ve středu ve 14.15 hodin v laboratoři biologie Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor.

-----------------------------------------------------------------

Kontakt pro získání podrobnějších informací:

  • Mgr. Hana Chotovinská
  • telefon: 381 254 863, mobil: 723 471 754
  • e-mail: