podtřída: Bezkřídlí

podtřída: Křídlatí

S proměnou nedokonalou

s proměnou dokonalou

Řád Brouci

Zástupci:

Čeleď Svižníkovití

Čeleď Střevlíkovití

Čeleď Potápníkovití

Čeleď Vírníkovití, Vodomilovití, Drabčíkovití

Čeleď Mrchožroutovití

Čeleď Světluškovití

Čeleď Kovaříkovití

Čeleď Kožojedovití

Čeleď Slunéčkovití