Aktualizováno 4. 10. 2016
Katalogy - download

 

SEZNAM ČETBY KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY z českého jazyka a literatury
v roce 2017 pro třídy 4.B, 4.C, 6.A, V8G:


TÉMATA PRO ZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky:

Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk

MATURITNÍ TÉMATA PRO BILINGVNÍ SEKCI:

Dějepis ústní část - 6A
Dějepis písemná část - 6A
Fyzika ústní část - 6A
Fyzika písemná část - 6A
Chemie ústní část - 6A
Chemie písemná část - 6A
Matematika písemná část - 6A
Zeměpis ústní část - 6A
Zeměpis písemná část - 6A
Francouzský jazyk a literatura- 5A

MATURITNÍ TÉMATA PRO 4. ROČNÍKY (4B, 4C) A OKTÁVU (V8G):

Anglický jazyk - všechny třídy
Biologie ústní část - všechny třídy
Biologie praktická část - všechny třídy
Dějepis - 4B
Dějepis - 4C, V8G
Fyzika - všechny třídy
Fyzika písemná část - všechny třídy
Francouzský jazyk - všechny třídy
Hudební výchova - všechny třídy
Chemie písemná část - všechny třídy
Chemie praktická část - všechny třídy
Matematika - všechny třídy
Informatika - všechny třídy
Informatika, maturitní práce (projekt) - všechny třídy
Německý jazyk - všechny třídy
Španělský jazyk - 4B, 4C
Španělský jazyk - V8G
Výtvarná výchova - všechny třídy
Výtvarná výchova - maturitní práce -všechny třídy
Tělesná výchova - všechny třídy
Tělesná výchova - praktická část - všechny třídy
Zeměpis - všechny třídy
Občanský a společenskovědní základ - všechny třídy

Další aktuální informace o přípravě nové maturitní zkoušky jsou dostupné na internetových stránkách MŠMT a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání:

www.msmt.cz

www.novamaturita.cz

www.cermat.cz