Aktualizováno 4. 10. 2016
Katalogy - download

 

   PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017

   Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek, termínů konání a témat pro obory vzdělání:

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné
79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné
79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce

 

   Informace k žádostem o uznání jazykové zkoušky.

 

   Přehled zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro obory vzdělání:

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné
79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné
79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce