Aktualizováno 6. 1. 2017PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PŘÍPRAVNÉ KURZY

KURZY Z MATEMATIKY - 7 dvouhodinových lekcí, celková cena 630,- Kč
4 leté studiumpondělí od 16,30 hod.
6 leté studiumpondělí od 16,30 hod.
8 leté studiumstředa od 16,30 hod.


KURZY Z ČESKÉHO JAZYKA - 5 dvouhodinových lekcí, celková cena 450,- Kč
4 leté studiumčtvrtek od 16,30 hod.
6 leté studiumstředa od 16,30 hod.
8 leté studiumčtvrtek od 16,30 hod.

Zahájení kurzů plánujeme v týdnu od 6. února 2017.
Informace pro zájemce o studium na GPdC.

 

Přijímací řízení bude ve školním roce 2016/2017 nově koncipováno.

  • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
  • Organizací jednotných zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT
  • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
    Matematika ...
    Český jazyk a literatura ...
  • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2017, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, budou na www.cermat.cz zveřejněny 8. 2. 2017
  • Pro uchazeče o osmileté studium počítáme s konáním jednoho dalšího testu v rámci školní přijímací zkoušky (bližší informace budou zveřejněny v nejbližší době)
1. termín
12. 4. 2017čtyřleté studium
18. 4. 2017šesti a osmileté studium

 

2. termín
19. 4. 2017čtyřleté studium
20. 4. 2017šesti a osmileté studium

 

Náhradní termíny
11. 5. 2017pro všechny typy studia
12. 5. 2017pro všechny typy studia

Podání přihlášky na školu


Program "Dne otevřených dveří" 11. ledna 2017.

ČasAkce
9,00 - 17,00Základní informační centrum ve sborovně.
9,40 - 14,05Návštěvy ve vyučovacích hodinách různých předmětů dle zájmu uchazeče.
12,30Ukázka práce v přípravných kurzech z matematiky.
13,20Ukázka práce v přípravných kurzech z českého jazyka.
13,20 - 17,00Prezentace jednotlivých předmětových komisí ve vybraných učebnách.
15,30Informační beseda s vedením školy pro uchazeče a jejich rodiče.

Během celého dne budou probíhat prezentace vybraných aktivit školy.

Hudební vystoupení studentů v bufetu školy

9,30 - 10,30V1.G Mendl David, Náprstková Eliška, Pauknerová Lucie, Smrčková Linda, Prokop Vojta, Novotná Barbora, Hejcmanová Kateřina, Heřmánek Štěpán, Žilavá Anežka
10,30 - 11,30V2.G Horatlíková Kateřina, Kučerová Diana, Brent Kella Rae, Zahradníčková Marie, 3. C Martin Šimák
11,30 - 12,30V3.G Říhová Eliška, Kupská Alena, 2. B Kulhavá Eliška, Volková Šárka, Staňková Kateřina, 4. A Samec Petr
12,30 - 13,30V6.G Kabíčková Kateřina, Kajnar Karel 3. A Klímová Barbora 1. B Friedlová Barbora, V5.G Cihlářová Magdaléna, Janouch Matěj, 3. C Šimák Martin
13,30 - 14,30V1.G Mendl David, Náprstková Eliška, Pauknerová Lucie Smrčková Linda, Prokop Vojta, Novotná Barbora, Hejcmanová Kateřina, Heřmánek Štěpán, Žilavá Anežka
14,30 - 15,00V2.G Horatlíková Kateřina, Kučerová Diana, Brent Kelly Rae, Zahradníčková Marie
15,00 - 16,00V6.G Kabíčková Kateřina, Kajnar Karel, 3. A Klímová Barbora 1. B Friedlová Barbora, V5.G Cihlářová, Janouch Matěj, 3. C Šimák Martin
16,00 - 17,00V3.G Říhová Eliška, Kupská Alena 2. B Kulhavá Eliška, Volková Šárka, Staňková Kateřina, 4. A Samec Petr

Prezentace žákovských prací ve třídě V3G

2. vyučovací hodina- prezentace poznávacích zájezdů (Irsko) - Mgr. Nováková
- prezentace Salzburg - Mgr. V. Smetanová
3. vyučovací hodina- prezentace výměnných pobytů Česko - Holandsko
- prezentace Kostnice, Eggenfelden - Mgr. V. Smetanová
- prezentace předvánoční Vídeň - Mgr. V. Smetanová
- prezentace výměna Tábor- Madrid - Mgr. E.Kotrčková
4. vyučovací hodina- Vesmírná odysea - Mgr. M. Žilavá
- prezentace francouzské sekce - Mgr. J. Lešková
5. vyučovací hodina- prezentace předmětu Bi - mapování dřevin - Mgr. P. Trčková
- prezentace expedice Malá Fatra 2016 - Mgr. E. Novotná
6. vyučovací hodina- prezentace DofE - Mgr. Nováková
- prezentace Gustava Mahler - Mgr. P. Molíková
- Oskar Nedbal a Tábor - Mgr. P. Molíková
7. vyučovací hodina- prezentace TV - Mgr. L. Szutáková
- Open[Pi]Air - Mgr. K. Rinkeová
8. vyučovací hodina- Eurolyra - Mgr. E. Kotrčková
- prezentace předmětu Mediální výchova - Mgr. V. Smetanová

Prezentace žáků V5. G, 6. A a 3. C ve vestibulu školy

V5.Greklama našeho gymnázia (mediální výchova)
V5.Greklama předmětu mediální výchova
V5.Gtelevizní pořad Buď fit! (mediální výchova)
V5.Gtelevizní pořad Soudkyně Macanda (mediální výchova)
3.Ctelevizní reklamy (mediální výchova)
6.Aexkurze - Praha (Židovské město a Franz Kafka, secesní Praha)


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2016/17.

Kriteria přijímacího řízení ...

 


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ...