Aktualizováno 18. 9. 2017
Výsledky orientačního běhu, který se konal 28. 6. 2017 na Kozím Hrádku.


Dne 7. června 2017 se dvojice Vít Janda a Jan Říha s paní profesorkou Veronikou Burdovou zúčastnila 11. ročníku konference StreTech (Středoškolská technika) na ČVUT v Praze. Naše dvojice předváděla robota s názvem "Medvědátor". Úkolem robota je projet bludištěm, najít plyšového medvěda a dovézt ho zpět na startovní pozici. Robot je postaven na Arduino Nano a je ovládán pomocí bluetooth. Ramena robota sloužící k uchopení medvěda byla vytištěna na 3D tiskárně.


Tým Gymnázia Pierra de Coubertina ve složení Vít Janda, Jakub Marcolla, Marian Ray a Tomáš Smažík v mezinárodním finále "Poháru vědy 2017" obsadil 4. místo!


Ve dnech 24. - 25. června 2017 se Vít Janda a Jakub Marcolla s robotem "Medvědátor" zúčastnili Robotického dne 2017 v Kongresovém centru v Praze...


Spolupráce s "Lomem" pokračuje.

Na 10. června letošního roku si žáci sekundy - Sára Dilmaghani, Natálie Karlíková, Diana Kučerová, Ondřej Marek a Matěj Novák připravili ve spolupráci se zástupkyní ředitele Gymnázia Pierra de Coubertina Mgr. Hanou Chotovinskou program k Mezinárodnímu dni čistého ovzduší.

Zaměřili se především na CO2 a to nejen v současnosti, ale také z historického pohledu. Ti, kdo navštívili v tento den Lom Svatá Anna v Měšicích se tak mohli dozvědět, jak se mění množství průduchů u rostlin s množství CO2 v ovzduší, jaký je koloběh CO2 v přírodě, jaký je vztah mezi CO2, prvohorními rostlinami a fosilními palivy. Pomocí jednoduchých pokusů pak žáci demonstrovali vlastnosti CO2 a O2.

 


David Mendl, student primy, zvítězil v celostátním kole soutěže Matematický klokan 2017 v kategorii Benjamín.

Ještě David postoupil do finálového republikového kola matematické soutěže Pangea 2017, v němž skončil na 6. místě.


Dánský princ Joachim předal bronzové medaile na soutěži EUSO - evropské olympiádě mladých vědců (fyziků, chemiků a biologů) českému týmu složenému z fyzika Adama Mendla (Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor), chemika Michala Straky (Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4) a mladé bioložky Kateřiny Bezányiové (Gymnázium U Balvanu, Jablonec n. Nisou)...


KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY V BLATNICI

Naše škola se každý třetí rok podílí na organizačním zabezpečení krajského kola soutěže středoškoláků - Ekologická olympiáda. Letošní 22. ročník vyšel opět na nás a konal se v Blatnici u Mladé Vožice od čtvrtka 20.4. do soboty 22.4. 2017.

Ekologická olympiáda je soutěž tříčlenných družstev. Zahrnuje teorii v podobě testů, úkoly v přírodě na stezce s tematicky zaměřenými stanovišti a obhajobu domácí práce.

Naši školu v letošním roce reprezentovaly dva týmy - bratři Jakub a Jan Hesovi z 2.B, které doplnil Petr Douda ze septimy (tým GPdC 1) a bratři Martin a Tomáš Hánovi z 1.C se spolužákem Zdeňkem Macháčkem (tým GPdC 2).

Ekologická olympiáda není zdaleka jen soutěž, účastníci se v průběhu tří dnů naučí mnoho nového a setkají se s odborníky z biologické fakulty Jihočeské univerzity. Obvyklou a velmi oblíbenou atrakcí bývá např. odchyt a kroužkování ptáků.

Po Hajnici u Třeboně a Hradcích u Vrábče se olympiáda do Blatnice vrátí na svůj 25. ročník v roce 2020.

Pavla Trčková a Eliška Turecká - organizátorky KK EO 2017.


PRAKTICKÁ ČÁST MATURITY Z BIOLOGIE

V úterý 4. dubna skládali přírodovědně zaměření maturanti praktickou část profilové maturitní zkoušky z biologie. Maturovalo se ve dvou pracovních skupinách a tématem byla letos biologie člověka. Fotografie jsme pořídili ve druhé skupině maturantů.

Všichni maturanti v obou skupinách pracovali pilně a s plným nasazením, jak s mikroskopem, tak s kalkulačkou a dalšími pomůckami k práci. Drželi jsme Vám palce!

My všichni z PK Biologie :-)


Začalo to nevinnou nominací do jedné soutěže a skončilo postupem do velkého finále!

Paní profesorka Alena Šedivá byla svými studenty přihlášena do soutěže Zlatý Ámos. Postoupila z regionálního kola do semifinále a odtud až do samotného finále, které se konalo v pátek 24. března v hotelu Olšanka v Praze. I tady obstála na výbornou. Byla vyhlášena Ámosem fyzikářem a získala pro školu 200 000 Kč od skupiny ČEZ na vybavení učebny fyziky. Její oporou po celou dobu soutěže byli studenti Vašek Maštera z tercie, Kuba Vozábal a Vojta Jandl z oktávy a Anička Chabrová a Bára Šatná z 2.C. Všem děkujeme a blahopřejeme.


TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE

V úterý 14. února 2017 se v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Talent jihočeského kraje. Kritériem výběru nejúspěšnějších žáků Jihočeského kraje bylo umístění v okresních, krajských i vyšších soutěžích a přehlídkách. Těší nás, že mezi oceněnými byli také studenti z naší školy.

V kategorii všestranný talent se na 2. místě umístil Vítek Janda ze sexty a 3. místo v kategorii přírodovědné patří Adamu Mendlovi z kvarty.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Sportovní talent okresu Tábor za rok 2016

V sobotu 4. února 2017 proběhlo v sále hotelu Palcát slavnostní vyhlášení sportovních talentů okresu Tábor za rok 2016.

Titulem "Talent roku" se mohou pochlubit Eliška Krausová ze třídy V6.G za své úspěchy ve volejbale a Lada Doležalová ze třídy V7.G za své výsledky v atletické disciplíně skok vysoký.

Děvčatům blahopřeje a přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních soutěžích!


BESEDA S ORNITOLOGEM RNDR. PETREM VESELÝM, PH.D.

V rámci volitelného předmětu Biologie živočichů se dne 7. února se na Gymnáziu Pierra de Coubertina konala beseda s RNDr. Petrem Veselým, Ph.D. Tématem bezmála dvouhodinové přednášky byl "Soukromý život ptáků".

"Přirozenost každého tvora je se nedružit," tak zněla jedna z prvních vět českého ornitologa z PřF JU v Českých Budějovicích. Následovala zajímavá, poučná a mnohdy i humorná řeč věnující se výběru partnera, sociálním vztahům i genetickým svazkům ptáků. "Slavík dost blbne." "Holkám se to líbí." "Nikdo se nechce starat o mladé." "Chytrá ženská chce, abyste byli vysocí." "Monogamie - to nejhorší, co je!" - jen krátký výčet toho, co bylo možno zaslechnout v souvislosti s tématy jako pohlavní výběr, vizuální a akustické znaky, monogamie, polygynie, polyandrie, polygynandrie, kooperace či hnízdní parazitismus.

Téma přednášky bylo velmi zajímavé. Výkon přednášejícího byl úžasný!

Autor textu: J. Kabíček


Fotografie z oslav 25. výročí založení česko-francouzské bilingvní sekce.


Fotografie z letošního Dne otevřených dveří.


Z fondů Evropské unie byly prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad spolufinancovány a 1. září 2015 dány do provozu tři nově vybudované multimediální digitální jazykové učebny a v nich zahájena výuka podle projektu CIZÍ JAZYKY STÁLE MODERNĚJI A EFEKTIVNĚJI.

Jedná se o jazykové laboratoře společnosti ROBOTEL se systémem SMARTCLASS+ s variantou pro domácí práci ve verzi pro studenta i učitele HOMEWORK.

 

 


30. října 2014 podepsali ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor a pan Ing. Viktor Mačura, MBA dohodu o spolupráci, týkající se lokality "Lom - Svatá Anna". Díky této smlouvě bude v uvedeném lomu studentům gymnázia umožněno získávat další podklady ke studijním programům i pro studium přírodovědných a ekologických procesů. V průběhu příštích pěti let budou studenti také sledovat a vyhodnocovat sukcesi různých biotopů - mělkých stojatých vod, skal a křovin.

Nyní spolupráce pokračuje.

14. května 2016 ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina RNDr. Miroslav Vácha slavnostně odhalil symbol přírodní zóny Lomu Svatá Anna v Měšicích, na jehož realizaci se podíleli studenti gymnázia pod vedením učitele výtvarné výchovy Mgr. Aleše Růžičky. Hudební část odpoledního programu zajistili vyučující Mgr. M. Kloboučníková a Mgr. L. Folk spolu s děvčaty z primy Štěpánkou Břízovou, Kateřinou Horatlíkovou, Dianou Kučerovou, Marií Zahradníčkovou a studentem oktávy Lukášem Pisingrem.

Další fotky a informace na stránkách Lomu Svaté Anny ...


Kontakty, které jsme navázali v minulém roce s kolegy z lyceé de la Venise verte se podařilo udržet a na výměnný pobyt do francouzského Niortu vyrazilo 34 žáků 2.A, 3.A a 4.A česko-francouzského gymnázia. Přijetí bylo opět velmi vřelé a týden jsme strávili na různých místech regionu. V historickém centru Nantes, na plážích La Rochelle, v památníku Oradour-sur-Glane a v zábavním parku Futoroscope. Společně se zpěvákem Mazarinem pracovali smišené česko-francouzské skupiny na přípravě hudebního vystoupení. Koncert skupin se uskutečnil v pátek 18. 3. v amfiteátru gymnázia.


Druhá část výměny s Niortem

V týdnu od 4. dubna do 8. dubna přijali žáci 2.A a 3.A své protějšky ze západofrancouzského Niortu. K tématu výměny "Mémoires" byla pro smíšené česko-francouzské pracovní skupiny připravena aktivita, která jim poodhalila některé zapoměnuté příběhy českých dějin 20. století. Prvním úkolem bylo poskládat fotografie jednotlivých osob a poté pomocí vícejazyčných textů rekonstruovat jejich skutečné osudy. Na závěr pak česko-francouzské dvojice namluvily v nových jazykových učebnách francouzské a české informační texty, které shrnovaly shromážděné poznatky. Ty budou využity k instalaci připravené expozice.

Dalším výsledkem jejich spolupráce byla videa, která společně natočili v Táboře a okolí. Hudba je originální, složená během pobytu ve Francii.

Text a hudba: Célia, Virginie, Elodie, Ruth a Támar
Text byl inspirován dílem Charlotte Delbo a Georges Hyvernaud

 

 

 

 

 
Byla změněna CA na GeoTrust. Přihlásit se opět lze libovolným prohlížečem!