Aktualizováno 28. 8. 2017


Přihlašovací formuláře pro kurzy:


Výsledky orientačního běhu, který se konal 28. 6. 2017 na Kozím Hrádku.


Kvarta s E.T. ve hvězdárně Františka Pešty

Klikněte a prohlédněte si fotky kvarty ve hvězdárně Františka Pešty v Sezimově Ústí...


Na náměstí TGM vystupovali také studenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře s fyzikálními experimenty. Vít Janda, Matyáš Mandík, Jan Říha, Tomáš Smažík a Jiří Šimeček prováděli pokusy s tekutým dusíkem, kdy dokazovali jeho vlastnosti a reakce s jinými materiály, pokusy s magnety, pár chemických reakcí a také popisovali Newtonovy zákony. Děti vystřelovaly vzduchové rakety, jezdily na skateboardu, polévaly si ruce dusíkem, sledovaly mohutné výbuchy, jedly zmrzlé piškoty, pozorovaly magnetické vlastnosti látek a magnetickou levitaci a kromě toho si vyzkoušely již zmíněné simulátory...


Spolupráce s "Lomem" pokračuje.

Na 10. června letošního roku si žáci sekundy - Sára Dilmaghani, Natálie Karlíková, Diana Kučerová, Ondřej Marek a Matěj Novák připravili ve spolupráci se zástupkyní ředitele Gymnázia Pierra de Coubertina Mgr. Hanou Chotovinskou program k Mezinárodnímu dni čistého ovzduší.

Zaměřili se především na CO2 a to nejen v současnosti, ale také z historického pohledu. Ti, kdo navštívili v tento den Lom Svatá Anna v Měšicích se tak mohli dozvědět, jak se mění množství průduchů u rostlin s množství CO2 v ovzduší, jaký je koloběh CO2 v přírodě, jaký je vztah mezi CO2, prvohorními rostlinami a fosilními palivy. Pomocí jednoduchých pokusů pak žáci demonstrovali vlastnosti CO2 a O2.

 


KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY V BLATNICI

Naše škola se každý třetí rok podílí na organizačním zabezpečení krajského kola soutěže středoškoláků - Ekologická olympiáda. Letošní 22. ročník vyšel opět na nás a konal se v Blatnici u Mladé Vožice od čtvrtka 20.4. do soboty 22.4. 2017.

Ekologická olympiáda je soutěž tříčlenných družstev. Zahrnuje teorii v podobě testů, úkoly v přírodě na stezce s tematicky zaměřenými stanovišti a obhajobu domácí práce.

Naši školu v letošním roce reprezentovaly dva týmy - bratři Jakub a Jan Hesovi z 2.B, které doplnil Petr Douda ze septimy (tým GPdC 1) a bratři Martin a Tomáš Hánovi z 1.C se spolužákem Zdeňkem Macháčkem (tým GPdC 2).

Ekologická olympiáda není zdaleka jen soutěž, účastníci se v průběhu tří dnů naučí mnoho nového a setkají se s odborníky z biologické fakulty Jihočeské univerzity. Obvyklou a velmi oblíbenou atrakcí bývá např. odchyt a kroužkování ptáků.

Po Hajnici u Třeboně a Hradcích u Vrábče se olympiáda do Blatnice vrátí na svůj 25. ročník v roce 2020.

Pavla Trčková a Eliška Turecká - organizátorky KK EO 2017.


FRANCOUZSKÁ DELEGACE NA GPdC

V pátek, 21. dubna 2017 navštívila naši školu francouzská delegace ze školského úřadu z francouzského Nantes v doprovodu se zástupci KÚ OŠMT. Po krátké besedě s vedením školy školy následovala diskuze se studenty tříd 5.A a 6.A směrovaná k francouzskému vzdělávacímu systému.


BIOLOGOVÉ NA KAČENKÁCH:-)

Zelená je barva biologů... a tak na Zelený čtvrtek vyrazili téměř všichni současní členové kabinetu biologie a jeden emeritní člen (resp. členka) na výlet za krásami jarní přírody.

Tématem výletu byla kačenka česká, což není, kupodivu, vrubozobý pták, ale jarní vřeckovýtrusná houba, příbuzná o něco známějším smržům.

Kačenky jsme našli, pokochali jsme se, vše řádně zdokumentovali... a kromě kačenek jsme potkali ještě několik dalších zástupců hub a také pár zajímavých, časně jarních rostlin.

Našemu průvodci mykologovi Mirku Beranovi moc děkujeme za ochotu věnovat nám čtvrteční dopoledne.

Členové kabinetu biologie na GPdC.


PRAKTICKÁ ČÁST MATURITY Z BIOLOGIE

V úterý 4. dubna skládali přírodovědně zaměření maturanti praktickou část profilové maturitní zkoušky z biologie. Maturovalo se ve dvou pracovních skupinách a tématem byla letos biologie člověka. Fotografie jsme pořídili ve druhé skupině maturantů.

Všichni maturanti v obou skupinách pracovali pilně a s plným nasazením, jak s mikroskopem, tak s kalkulačkou a dalšími pomůckami k práci. Drželi jsme Vám palce!

My všichni z PK Biologie :-)


BESEDA S ORNITOLOGEM RNDR. PETREM VESELÝM, PH.D.

V rámci volitelného předmětu Biologie živočichů se dne 7. února se na Gymnáziu Pierra de Coubertina konala beseda s RNDr. Petrem Veselým, Ph.D. Tématem bezmála dvouhodinové přednášky byl "Soukromý život ptáků".

"Přirozenost každého tvora je se nedružit," tak zněla jedna z prvních vět českého ornitologa z PřF JU v Českých Budějovicích. Následovala zajímavá, poučná a mnohdy i humorná řeč věnující se výběru partnera, sociálním vztahům i genetickým svazkům ptáků. "Slavík dost blbne." "Holkám se to líbí." "Nikdo se nechce starat o mladé." "Chytrá ženská chce, abyste byli vysocí." "Monogamie - to nejhorší, co je!" - jen krátký výčet toho, co bylo možno zaslechnout v souvislosti s tématy jako pohlavní výběr, vizuální a akustické znaky, monogamie, polygynie, polyandrie, polygynandrie, kooperace či hnízdní parazitismus.

Téma přednášky bylo velmi zajímavé. Výkon přednášejícího byl úžasný!

Autor textu: J. Kabíček


Výsledky volejbalového turnaje 3. a 4. ročníků.

Tabulka výsledků turnaje, který se konal 31. 1. 2017.


Výsledné pořadí a foto...


Výsledky 19. ročníku "Mikulášské laťky".


V rámci projektových dnů jsme navštívili IQLANDII v Liberci, kde jsme se zúčastnili science show s Van de Graaffovým generátorem, hráli jsme si s tekutým dusíkem a v planetáriu jsme viděli ve "3D" film "Cesta ke hvězdám". Podívali jsme se na Ještěd a ještě jsme stihli pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem.

Pro shlédnutí videa klikněte na PLAY


Fotografie z oslav 25. výročí založení česko-francouzské bilingvní sekce.


Studenti 2.C spolu s částí studentů 2.B vytvořili v roce 2016 v rámci výuky informatiky webový projekt o sopkách České republiky.


Studenti kvarty dokončili v roce 2016 závěrečnou část webového projektu popisujícího všech 69 jihočeských rybníků s výměrou nad 50 ha a další vybrané zajímavé menší rybníky, jehož hlavní část vloni zpracovali rámci výuky informatiky studenti 4.A šestiletého dvojjazyčného studia, skupina studentů tříd 2.B a 2.C čtyřletého studia a skupina studentů kvarty osmiletého studia.


V den 55. výročí jeho smrti, 10. června 2015, byla na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře odhalena PAMĚTNÍ DESKA brigádního generála Karla Mareše, který za II. světové války ve Velké Británii vstoupil do RAF, vytvořil zde 311. československou bombardovací peruť a byl jmenován jejím velitelem...

 

 

 

 

 
Byla změněna CA na GeoTrust. Přihlásit se opět lze libovolným prohlížečem!