Aktualizováno 18. 9. 2017


Přihlašovací formuláře pro kurzy:


Dne 7. června 2017 se dvojice Vít Janda a Jan Říha s paní profesorkou Veronikou Burdovou zúčastnila 11. ročníku konference StreTech (Středoškolská technika) na ČVUT v Praze. Naše dvojice předváděla robota s názvem "Medvědátor". Úkolem robota je projet bludištěm, najít plyšového medvěda a dovézt ho zpět na startovní pozici. Robot je postaven na Arduino Nano a je ovládán pomocí bluetooth. Ramena robota sloužící k uchopení medvěda byla vytištěna na 3D tiskárně.


Tým Gymnázia Pierra de Coubertina ve složení Vít Janda, Jakub Marcolla, Marian Ray a Tomáš Smažík v mezinárodním finále "Poháru vědy 2017" obsadil 4. místo!


Ve dnech 24. - 25. června 2017 se Vít Janda a Jakub Marcolla s robotem "Medvědátor" zúčastnili Robotického dne 2017 v Kongresovém centru v Praze...


David Mendl, student primy, zvítězil v celostátním kole soutěže Matematický klokan 2017 v kategorii Benjamín.

Ještě David postoupil do finálového republikového kola matematické soutěže Pangea 2017, v němž skončil na 6. místě.


Dánský princ Joachim předal bronzové medaile na soutěži EUSO - evropské olympiádě mladých vědců (fyziků, chemiků a biologů) českému týmu složenému z fyzika Adama Mendla (Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor), chemika Michala Straky (Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4) a mladé bioložky Kateřiny Bezányiové (Gymnázium U Balvanu, Jablonec n. Nisou)...


PRAKTICKÁ ČÁST MATURITY Z BIOLOGIE

V úterý 4. dubna skládali přírodovědně zaměření maturanti praktickou část profilové maturitní zkoušky z biologie. Maturovalo se ve dvou pracovních skupinách a tématem byla letos biologie člověka. Fotografie jsme pořídili ve druhé skupině maturantů.

Všichni maturanti v obou skupinách pracovali pilně a s plným nasazením, jak s mikroskopem, tak s kalkulačkou a dalšími pomůckami k práci. Drželi jsme Vám palce!

My všichni z PK Biologie :-)


Začalo to nevinnou nominací do jedné soutěže a skončilo postupem do velkého finále!

Paní profesorka Alena Šedivá byla svými studenty přihlášena do soutěže Zlatý Ámos. Postoupila z regionálního kola do semifinále a odtud až do samotného finále, které se konalo v pátek 24. března v hotelu Olšanka v Praze. I tady obstála na výbornou. Byla vyhlášena Ámosem fyzikářem a získala pro školu 200 000 Kč od skupiny ČEZ na vybavení učebny fyziky. Její oporou po celou dobu soutěže byli studenti Vašek Maštera z tercie, Kuba Vozábal a Vojta Jandl z oktávy a Anička Chabrová a Bára Šatná z 2.C. Všem děkujeme a blahopřejeme.


TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE

V úterý 14. února 2017 se v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Talent jihočeského kraje. Kritériem výběru nejúspěšnějších žáků Jihočeského kraje bylo umístění v okresních, krajských i vyšších soutěžích a přehlídkách. Těší nás, že mezi oceněnými byli také studenti z naší školy.

V kategorii všestranný talent se na 2. místě umístil Vítek Janda ze sexty a 3. místo v kategorii přírodovědné patří Adamu Mendlovi z kvarty.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Sportovní talent okresu Tábor za rok 2016

V sobotu 4. února 2017 proběhlo v sále hotelu Palcát slavnostní vyhlášení sportovních talentů okresu Tábor za rok 2016.

Titulem "Talent roku" se mohou pochlubit Eliška Krausová ze třídy V6.G za své úspěchy ve volejbale a Lada Doležalová ze třídy V7.G za své výsledky v atletické disciplíně skok vysoký.

Děvčatům blahopřeje a přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních soutěžích!


Z fondů Evropské unie byly prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad spolufinancovány a 1. září 2015 dány do provozu tři nově vybudované multimediální digitální jazykové učebny a v nich zahájena výuka podle projektu CIZÍ JAZYKY STÁLE MODERNĚJI A EFEKTIVNĚJI.

Jedná se o jazykové laboratoře společnosti ROBOTEL se systémem SMARTCLASS+ s variantou pro domácí práci ve verzi pro studenta i učitele HOMEWORK.

 

 


Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina se dostala mezi prvních osm škol na světě, které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancÉducation.

Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě...


KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 Č.j.: GT/664/16 ...


DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM, dobíhající

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce č.j. GT/1061/09 zpracovaný podle pilotního RVP DG ...


DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM, nové

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, zpracovaný podle RVP DG č.j. MŠMT-4159/2015-2 (týká se letošní 1.A) ...


SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium a pro čtyřleté studium obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium zpracovaný podle RVP G, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 12698/2007 - 23, Č.j. GT/1272 /09 ...


Časové rozložení vyučovacích hodin:

Pravidelná výuka povinných předmětů probíhá 1. - 9. vyučovací hodinu, v ostatních hodinách může probíhat výuka nepovinných předmětů.


 

 

 

 

 


Byla změněna CA na GeoTrust. Přihlásit se opět lze libovolným prohlížečem!