OBECNÁ CHEMIE

Název:Historie chemie
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Chemie jako věda a její součásti
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Chemické látky, směsi a jejich dělení
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Atomové jádro
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Vývoj názorů na strukturu elektronového obalu
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Elektronová konfigurace
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Periodická tabulka prvků
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Chemická vazba
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Hybridizované orbitaly v organických molekulách
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Teorie VSEPR
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Relativní atomová hmotnost
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:5. 11. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Relativní molekulová hmotnost
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:5. 11. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Látkové množství, molární objem, molární hmotnost
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:5. 11. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Hmotnostní zlomek
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:7. 11. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Molární koncentrace
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:7. 11. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Výpočty z rovnic
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:7. 11. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Chemická kinetika
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:12. 11. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Teplo chemických reakcí
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:12. 11. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Rovnovážný děj
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:12. 11. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Laboratorní technika
Autor:Mgr. Petr Nývlt 
Publikováno:7. 11. 2013 
Typ souboru:notebook