MĚŘENÍ V BIOLOGII

Název:Důkaz spotřeby CO2 při fotosyntéze
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Pozorování spotřeby kyslíku při buněčném dýchání
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Měření změn koncentrace CO2 způsobené dýcháním
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Důkaz spotřeby CO2 při fotosyntéze
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Ovlivňování rychlosti fotosyntézy charakterem světla
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Ovlivňování rychlosti metabolizmu množstvím substrátu
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Ovlivňování rychlosti metabolizmu teplotou
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Teplotní změny při metabolizmu
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Sledování změny množství kyslíku ve vodě během dne
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Sledování změny množství kyslíku a oxidu uhličitého během dne
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Měření vitální kapacity plic
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Seznámení se sondami Pasco
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Měření v Data studiu
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Spotřeba kyslíku klíčícími rostlinami
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:1. 11. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Pozorování vzrůstu koncentrace kyslíku fotosyntézou
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:1. 11. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Změna množství O2 způsobená dýcháním
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:31. 10. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Stanovení plicních objemů
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:31. 10. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Změny ve složení vydechovaného vzduchu
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:31. 10. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Měření krevního tlaku a srdeční frekvence
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:31. 10. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Měření srdeční činnosti - EKG
Autor:Mgr. Lukáš Folk 
Publikováno:31. 10. 2013 
Typ souboru:doc