MECHANIKA

Název:Měření délky
Autor:Mgr. Ing. Daniela Čechová 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:docx 
Název:Studium grafikonu vlakové dopravy
Autor:Mgr. Ing. Daniela Čechová 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:docx 
Název:Měření hustoty
Autor:Mgr. Ing. Daniela Čechová 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu
Autor:Mgr. Ing. Daniela Čechová 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Studium vodorovného vrhu
Autor:Mgr. Ing. Daniela Čechová 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Určování těžiště tělesa, skládání sil
Autor:Mgr. Ing. Daniela Čechová 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:doc 
Název:Měření hustoty tělesa pomocí Archimédova zákona
Autor:Mgr. Ing. Daniela Čechová 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:docx 
Název:Studium volného pádu s uvážením odporové síly vzduchu
Autor:Mgr. Ing. Daniela Čechová 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:docx 
Název:Určení měrné tepelné kapacity pevné látky
Autor:Mgr. Martina Černá 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:docx 
Název:Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové
Autor:RNDr. Dana Daňková 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:docx 
Název:Ověření platnosti Hookova zákona
Autor:RNDr. Dana Daňková 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:docx 
Název:Práce a energie
Autor:Mgr. Martina Černá 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Tepelné jevy
Autor:Mgr. Martina Černá 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:notebook 
Název:Určení povrchového napětí kapaliny
Autor:RNDr. Dana Daňková 
Publikováno: 17.1.2013 
Typ souboru:docx 
Název:Určení měrného skupenského tepla tání ledu
Autor:RNDr. Dana Daňková 
Publikováno:21.2.2013 
Typ souboru:docx 
Název:Určení měrného skupenského tepla tání ledu
Autor:Mgr. Martina Černá 
Publikováno:5.2.2013 
Typ souboru:docx 
Název:Měření teploty nepřímou metodou
Autor:Mgr. Václav Voráček 
Publikováno: 3.1.2013 
Typ souboru:docx 
Název:Změny skupenství – řešení příkladů
Autor:RNDr. Alena Šedivá 
Publikováno:8.3.2013 
Typ souboru:docx 
Název:Měření koeficientu smykového tření
Autor:RNDr. Dana Daňková 
Publikováno:18.3.2013 
Typ souboru:docx 
Název:Určení měrné tepelné kapacity
Autor:Mgr. Václav Voráček 
Publikováno:1.11.2012 
Typ souboru:docx