GEOMETRIE

Název:Konstrukce trojúhelníků
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:pptx 
Název:Konstrukce rovnoběžníků
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:pptx 
Název:Konstrukce lichoběžníků
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:pptx 
Název:Vybrané Apolloniovy úlohy
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:pptx 
Název:Vybrané Pappovy úlohy
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:5. 2. 2013 
Typ souboru:pptx 
Název:Užití shodných zobrazení při konstrukcích – otáčení
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:pptx + GeoGebra 
Název:Užití podobných zobrazení při konstrukcích
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:24. 6. 2013 
Typ souboru:pptx + GeoGebra 
Název:Řez krychle rovinou – jednodušší úlohy
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:27. 9. 2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Řez kvádru rovinou
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:27. 9. 2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Řez čtyřbokého jehlanu rovinou
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:4. 10. 2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Průsečnice dvou rovin
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:4. 10. 2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Průsečík přímky s rovinou
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:8. 10. 2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Průsečík přímky s povrchem tělesa
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:11. 10. 2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Řez pravidelného šestibokého hranolu rovinou
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:11. 10. 2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Odchylka přímky a roviny
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:8. 11. 2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Odchylka přímek
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:8. 11. 2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Užití shodných zobrazení při konstrukcích – osová souměrnost
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:22.3.2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Užití shodných zobrazení při konstrukcích – středová souměrnost
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:22.3.2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Užití shodných zobrazení při konstrukcích – posunutí
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:22.3.2013 
Typ souboru:GeoGebra 
Název:Konstrukce na základě výpočtu
Autor:Mgr. Jana Vítečková 
Publikováno:8.3.2013 
Typ souboru:GeoGebra